skip to Main Content
Reptes

Context

El creixement continu de l’economia i l’augment de la població mundial fan que els recursos de la terra s’esgotin a gran velocitat. L’aigua, el terra, l’aire net i els serveis que presten els ecosistemes són vitals per a la nostra qualitat de vida i salut, però són recursos limitats.

Les organitzacions com a ens de canvi han de saber gestionar els seus recursos amb més eficiència, han d’aconseguir generar més valor utilitzant menys materials i consumint d’una manera diferent.

 

Què busquem?

Solucions que puguin ajudar les companyies a tenir un consum de recursos més eficient.

Exemples de solucions que es busquen:

  • Optimització del consum energètic a plantes
  • Solucions d’eficiència energètica
  • Captació i transformació del CO2
  • Reciclatge de Critical Raw Materials
  • Nous tractaments d’aigua (presencia d’olis refrigerants, cascarilla d’òxid de ferro)
  • Solucions per quantificar la petjada ambiental a la cadena de subministrament
  • Solucions (simples i integrables amb sistemes existents) de monitorització en temps real de l’energia consumida per tipus d’ús: oficines, producció, tallers etc i traducció de CO2

 

Back To Top