skip to Main Content
Reptes

Context

Actualment, el canvi climàtic és el principal repte del nostre temps, i alhora, és la nostra major oportunitat per canviar el model energètic i de societat. Les solucions baixes en carboni, que es basen en energies renovables i en l’eficiència energètica, són l’únic camí que tenim. D’altra banda, s’ha conclòs que l’energia nuclear i la captura i l’emmagatzematge de carboni són molt menys efectives, segures i costoses.

Què busquem?

Solucions que fomentin, a les organitzacions, l’ús només dels productes més eficients, d’energies netes, i desenvolupaments de noves i existents fonts d’energia renovable que proporciona prou energia neta a la societat.

Exemples de solucions que es busquen:

  • Solucions basades en l’ús de biocombustibles
  • Noves formes d’ús d’hidrogen
  • Ús en les companyies d’energia fotovoltaica
  • Biocarbó com a substitut de l’antracita
  • Solucions que permetin incrementar la producció d’energia renovable per l’autoconsum.
  • Biometà al sector de la mobilitat: tecnologies que fomentin noves fonts de producció, millora de la disponibilitat, qualitat, us i injecció a la xarxa.

 

Back To Top