skip to Main Content
Reptes

Context

La sostenibilitat ambiental és un dels reptes més grans de la nostra societat, la sostenibilitat i l’experiència del client van de la mà; estudis han determinat que un procés, servei i producte sostenibles són més apreciats pel consumidor, cosa que ens porta a la necessitat d’apropar el client a una experiència sostenible que vagi alineada amb les necessitats de la nostra societat i medi ambient.

Què busquem?

Solucions que permetin a les organitzacions apropar el client a una experiència més sostenible.

Exemples de solucions que es busquen:

Solucions per fer mesurar i comunicar als usuaris l’impacte a la sostenibilitat del servei/producte que estan adquirint. Ex: quantificar i donar a conèixer els grans beneficis ambientals per fer ús del transport públic (estalvi en CO2, Estalvi en NOx i PM, estalvi en congestió, estalvi en energia) i per la salut de la població (reducció mortalitat i/o malalties associades a la contaminació)

Back To Top