skip to Main Content
Reptes

Context

No podem ignorar com es veu afectada la salut de les persones a causa de l’impacte de l’entorn, majoritàriament a les ciutats, amb la contaminació i els residus. És vital l’existència de comunitats sostenibles i això és remarcat per les Nacions Unides als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Les organitzacions tenen l’obligació d’adaptar els seus objectius estratègics i la seva operació en pro d’un planeta sostenible; això generarà la construcció d’una ciutat amb millors condicions per a la societat i centrada en el benestar de tothom.

Què busquem?

Solucions que permetin a les companyies tenir un millor impacte a les ciutats i millorin la qualitat de vida dels seus habitants.

Exemples de solucions que es busquen:

 • Mobilitat amb qualitat d’aire
 • Solucions de gestió integral de Mobility as a Service
 • Models de Liveable City
  • Solucions per transmetre al client la diferenciació respecte a la sostenibilitat de la nostra empresa i serveis
   • Ex. Comptadors comparatius estalvi emissions (CO2 NOx PMs) gràcies al transport públic a temps real (segons dia, situació, etc)
 • Desenvolupament i implantació softwares per fer l’Anàlisi de Cicle de Vida de productes i serveis i mesurar l’impacte global de l’activitat de les empreses.
 • Desenvolupament i implantació softwares per fer Declaracions Ambientals de Producte de manera que es pugui comparar els impacte ambiental entre productes utilitzant una metodologia estàndard entre empreses.
 • Desenvolupament de software per definir models simulació de d’escenaris de ciutat i de mobilitat i calcular les emissions de CO2, NOC i PM que se’n deriven
 • Solucions per recollir els diferents indicadors d’impacte al model liveable city: mobilitat sostenible, qualitat de l’aire, seguretat, espais públics, participació ciutadana etc
 • Solucions de micromobilitat integrades amb el transport públic
Back To Top