skip to Main Content
Reptes

Context

La bretxa digital a les organitzacions consisteix en la desigualtat de l’accés a recursos i serveis tecnològics respecte a altres organitzacions.

Per aquest motiu, a les organitzacions és clau disminuir la bretxa digital e manera interna i externa perquè aquesta es pot convertir en una barrera per avançar i fins i tot, pot ser el principal obstacle per continuar operant.

Què busquem?

Solucions que permetin fomentar la igualtat a l’accés a recursos i serveis tecnològics, per part de les organitzacions, disminuint la bretxa digital existent interna i externa.

Exemples de solucions que es busquen:

  • Solucions per a usuaris amb discapacitat
  • Atracció de nou talent amb capacitats digitals.
  • Solucions per trencar la bretxa digital amb la gent gran
  • Habilitació de capacitats digitals als empleats/des existents (upskilling y reskilling)
  • Solucions per a la implantació i mesura de les competències digitals (talent intern)
Back To Top