skip to Main Content

Totes les propostes presentades seran revisades per l’equip de suport de la Cambra de Barcelona al Lab3040.

Les propostes que s’adaptin als requeriments de la convocatòria seran analitzades pels membres de cada vertical del Lab3040.

Un cop finalitzat el procés de selecció, totes les propostes rebran una comunicació amb el feedback respecte a la proposta presentada

Les propostes presentades opten a realitzar un programa de col·laboració amb els participants del Lab3040.

Les propostes seleccionades al programa de col·laboració podran aprofundir en possibles acords amb els integrants del Lab3040, que han mostrat el compromís d’analitzar les propostes per, segons sigui el cas, valorar diferents escenaris de col·laboració:

null

Fer proves pilot

null

Establir relació client / proveïdor

null

Co-invertir en les solucions proposades

null

Valorar altres models de col·laboració

PROCÉS DE SELECCIÓ

FASE 1

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Des de Lab3040 s’obren els reptes en tres marcs de treball dintre de la sostenibilitat (Medi ambient, Models digitals i Ciutadania).

Les empreses, entitats o Start Ups podran presentar la seva proposta de solució en el repte corresponent fins el 26 d’abril de 2024

FASE 2

SELECCIÓ

Un cop tancada la convocatòria, els integrants de la iniciativa a cada vertical valoraran de manera conjunta les solucions presentades a cada repte del Lab3040 en el que hagin manifestat interès.

Cadascuna de les iniciatives valorarà amb quina de les solucions presentades vol tenir contacte amb posterioritat.

Criteris de selecció:

 • Viabilitat i maduresa del projecte
  • TRL mínim 7 – Amb prototip en sistema real.
  • Possibilitat de que la solució aporti una solució adequada a la complexitat del repte.
 • Equip i companyia que presenta la proposta
  • Composició de l’equip, trajectòria i capacitats demostrades.
 • Capacitat tècnica
  • Mitjans demostrats pel proposant per dur a terme la solució proposada.
 • Sinèrgies amb els integrants del Lab3040
  • Sinèrgia de la solució amb el principal propòsit del Lab3040, l’alineament amb les necessitats de les empreses implicades en cada repte.
 • Impacte de la solució.
  • Grau d’assoliment dels requeriments del repte.
 • Cost econòmic.
  • Cost econòmic relatiu a la complexitat del projecte.
 • Grau d’innovació de la proposta.
  • Grau de novetat /originalitat que suposa la solució.

FASE 3

PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ

Les propostes seleccionades iniciaran el programa de col·laboració estructurat en 4 sessions de treball (individuals per cada membre del Lab3040).

 • Reunió de treball 1 : Identificació d’oportunitats/avantatges de la col·laboració amb el proposant.
 • Reunió de treball 2: Millores a la proposta presentada i escenari de col·laboració.
 • Reunió de definició 3: Definició i concreció de la primera prova/pilot o col·laboració.
 • (Si escau) Reunió de tancament i agreement: Signatura del contracte de col·laboració i agreement de pilot.

FASE 4

PILOT

Els integrants del Lab3040 gestionaran els seus propis processos de pilotatge amb les empreses que realitzen les propostes i la coordinació amb els responsables de la iniciativa .

Des de la iniciativa es durà a terme un seguiment periòdic de l’evolució d’aquests acords.

Back To Top