skip to Main Content

Eria, el hub d’innovació d’Estabanell, llença en col·laboració amb Aticco, un nou programa d’acceleració per startups en estat pre-seed i seed en el marc de l’energia, telco i smartphone. El full de ruta del programa consta de tres reptes, com maximitzar l’eficiència i la generació dels actius renovables, com implementar serveis de manteniment predictiu i prescriptiu i com personalitzar la comercialització i gestió de serveis i actius energètics. El programa posarà a disposició 5 mentors i una ajuda econòmica de fins a 10.000 euros per entitat accelerada. El tancament d’inscripcions serà el 29 d’abril.

Per a més informació sobre els requisits i els serveis que es posaran a disposició: Programa Aceleración – eriainnohub.com

Back To Top