skip to Main Content

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, publica en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la segona edició de l’informe de l’estat de la ciència a Catalunya amb dades compreses l’any 2023. Aquests informes de caràcter bianual, complementen i actualitzen les dades oficials en recerca i innovació a Catalunya. Recollits els indicadors, en fan una anàlisi contextual amb el que es fa possible comparar la condició catalana amb la dels seus veïns europeus.

En l’estudi s’aborda la projecció, competitivitat i producció científica de les universitats catalanes amb l’objectiu de donar a conèixer quina és la capacitat d’innovació de l’empresa catalana i la seva col·laboració amb la recerca a les universitats públiques. Amb això, es pretén definir un model d’anàlisi que monitori l’impacte i evolució de la recerca a Catalunya i així, poder identificar quines són les bones pràctiques a reforçar.

Per saber-ne més entra a:  https://estatciencia.fundaciorecerca.cat/

 

Back To Top