skip to Main Content

 

 

Abacus Cooperativa Inveready s’uneixen per a impulsar Abacus Ventures, un nou programa d’acceleració de startups que s’adreça a emprenedors/es vinculades al sector de les noves tecnologies educatives de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. La iniciativa conjunta de la cooperativa i de la gestora de Capital Risc, que compta també amb la participació de la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​ la Universitat Oberta de Catalunya i Tech Barcelona, tindrà una duració de 5 mesos i oferirà finançament de fins a 150.000€ de capital per a cadascuna de les tres seleccionades a més de suport en el negoci a través de serveis auxiliars.

Abacus Ventures, seleccionarà dotze projectes entre tots els presentats en aquesta primera edició, els quals tindran accés a les sis sessions de formació en format taller i diverses mentories amb experts en matèries relacionades amb l’emprenedoria. També es fomentarà el networking i l’impuls empresarial a través del contacte amb altres actors rellevants del sector per buscar sinergies, la formació i suport en matèries d’internacionalització i l’accés directe a la xarxa comercial i de proveïdors d’Abacus.

Després d’un Pitch Day, s’escolliran les 3 startups guanyadores, les quals podran tenir accés a una prova pilot amb Abacus Cooperativa, així com la possibilitat de convertir-se en aliades estratègiques o integrar-se en un dels departaments de la companyia. Optaran, també, a fins a 150.000€ de capital cadascuna per part dels partners del programa i addicionalment, a accés a serveis auxiliars de negoci com ara serveis comercials (comunicació, brànding, màrqueting…), assessorament legal o selecció de personal-CFO as a service i altres.

La convocatòria estarà oberta fins al 7 d’abril i es realitza a  través d’un senzill qüestionari https://abacusventures.cat/

Back To Top